help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till resurs - Allmänt

Lägg till resurs

Information

Namn

Fyll i namnet på resursen. Namnet bör vara unikt, det räcker inte att skriva Volvo ifall företaget köper in fler Volvo.

Beskrivning

Fyll i en beskrivning om så önskas (det är valfritt). Det är exempelvis bra att tala om hur många platser det finns i ett konferensrum. Detta visas när du klickar på resursens namn när du bläddrar bland resurserna i on-lineläge. Då får du upp ett fönster med beskrivning (även bild om du har valt det).

Visa en bild tillsammans med resursen

Här går det att koppla ihop en bild med resursen. Exempelvis kan det vara bra att visa hur de olika konferensrummen ser ut.

Kategori

Här visas de kategorier du fyllt i under Lägg till Kategori, det förutsätter att du gjort det först. Därför är det bra att börja med att skapa kategorier och platser innan du lägger till resurserna.

Plats

Här visas de platser du fyllt i under Lägg till plats, det förutsätter att du gjort det först.

E-post

Skicka notifieringar till följande adresser

Här kan du välja att skicka notifieringar med e-post till de som berörs av bokningen. Exempelvis om receptionen har hand om bokningar av konferensrum så bör det gå ett e-post till receptionen. Klicka på länken Lägg till adress för att lägga till nya e-postadresser.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?