help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till roll

Lägg till roll

Redaktionell information

Namn

Namn på rollen

Beskrivning

Eventuell beskrivning av rollen för att förtydliga för redaktörerna.

Rättigheter

Här bestämmer du vilka rättigheter som en roll ska innehålla. Bocka i de rättigheter som ska ingå i rollen.

Visa resurs

Detta alternativ väljer du om du vill att användarna bara ska kunna se om det gjorts några bokningar eller inte (dvs inga detaljer). De har inte tillåtelse att boka resursen.

Boka resurs

Om du vill att besökaren ska få tillåtelse att boka en resurs.

Avboka egna bokningar

Ger besökaren möjlighet att avboka sina egna bokningar

Ändra egna bokningar

Ger besökaren möjlighet att ändra sina bokningar

Visa egna bokningar

Du ser dina egna bokningar i bokningsmodulen. Används om du har en användare som delas av flera personer och man inte vill att de ska kunna visa/ändra på bokningarna.

Visa andras bokningar

Ger besökaren möjlighet att se andras bokningar i bokningsmodulen.

Administration

Tillåtelse att gå in och administrera alla resurser, exempelvis avboka andras bokningar, ändra osv.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?