help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppmedlemmar v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Gruppmedlemmar.

Modulen Gruppmedlemmar används på gruppsidor för att visa vilka användare som är medlemmar i en grupp. Användarna sorteras efter det tillfälle när de lades till, nya medlemmar hamnar först i listan.

I anslutning till modulen Gruppmedlemmar kan du placera modulen Följare. Du kan då se vilka användare som följer en öppen eller modererad grupp.

Gruppmedlemmar

Antalet synliga medlemmar styrs av en inställning där standardvärdet är 10. Längst ner finns en länk, "Visa alla medlemmar (X)", som leder till en sida där modulen Alla gruppmedlemmar används för att visa alla användare som är medlem i gruppen.

Lägg till medlem

Gruppadministratörer kan använda modulen för att lägga till nya medlemmar. Vid klick på knappen med ett "+" visas en dialogruta där användare kan sökas fram. Mer information om hur själva sökningen går till finns beskriven i dokumentationen för modulen Sökruta för person.

Underst i sökresultatet visas en länk, "Visa i lista", som leder till en sida där modulen Sök person finns placerad. Med denna modul är det möjligt att samtidigt lägga till flera användare som medlemmar i gruppen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?