help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper på en mapp i filarkivet

Om du väljer Egenskaper på en mapp i filarkivet så ser du följande inställningar:

Egenskaper på mapp i filarkivet

Allmänt

Information

Under panelen Information visas allmän information om en mapp i filarkivet.

Information på mapp i filarkivet

Metadata

Läs mer om panelen metadata.

Inställningar

Läs mer om panelen inställningar.

Säkerhet

Behörigheter

Läs mer om panelen behörigheter.

Avancerad säkerhet

Läs mer om panelen avancerad säkerhet.

Nedladdningsskydd

Detta är en inställning som bara finns på mappar samt filer i filarkivet.

Filer som laddas upp i en nedladdningsskyddad mapp kommer inte att gå att ladda ned och de kommer inte att hittas av sökmotorer (varken av Sitevisions inbyggda eller av externa sökmotorer). Däremot kommer filerna att gå att söka fram i Sitevisions redigeringsgränssnitt.

Publiceras en sida som har en länk till en nedladdningsskyddad fil så tas nedladdningsskyddet bort och sidan kan nås.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera nedladdningsskydd av filer".

Nedladdningsskydd

Om du bockar i "Aktivera nedladdningsskydd" för en mapp i filarkivet så kommer alla filer som laddas upp till mappen att bli nedladdningsskyddade.

Detta gäller enbart filer som laddas upp till mappen. Filer som flyttas in i mappen eller som klistras in efter kopiering kommer behålla den inställning som gällde för filen innan flytt/kopiering.

En mapp eller fil som har nedladdningsskydd aktiverat har en blå ikon (asterisk) som visar att den är nedladdningsskyddad. Det är samma ikon som visar att en modul har fått ändrade inställningar (tex padding).

Ikon för nedladdningsskyddad fil

Här har mappen Ekonomi nedladdningsskydd samt filen Friskvård

Nedladdningsskydd finns under Egenskaper för en fil i "Filer på sidan". Mappar under "Filer på sidan" har inte stöd för detta.

Funktioner

Sök

Läs mer om panelen sök

Etiketter

Läs mer om panelen etiketter

Versionshantering

Versionshantering kan du göra både per fil och på en hel mapp i filarkivet. Om du aktiverar versionshantering på en mapp i filarkivet så får du även, förutom bocken för att aktivera versionshantering, även fram knappen "Aktivera versionshantering för alla underliggande filer och mappar..." Klickar du på den så aktiveras versionshantering för samtliga filer och mappar i den strukturen.

När du har aktiverat versionshantering på filen så visas ytterligare information om filen.

Versionshantering filer

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?