help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filarkiv eller Filer på sidan?

Bilder på sidan vs Bildarkiv

Filarkiv

  • Gemensamt för alla (kan dock behörighetsstyras).
  • För att ta bort en fil får du gå in i filarkivet och ta bort (kolla så att ingen annan användare har hunnit använda filen eller länkat till den).
  • Filarkivet når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) och via fildelningsmodulen.

Exempel på användning

Bygg upp en motsvarande mappstruktur som i navigatorn och så laddar redaktörerna upp bilderna i mappar som motsvarar menyval. På detta sätt vet ungefär alla redaktörer vart de ska leta efter filerna.

Filer på sidan

  • Filer är kopplad till en specifik webbsida och kan bara användas av de som har behörighet på sidan. Detta är bra om du behöver ladda upp en "hemlig fil" som du inte vill att alla ska ha tillgång till!
  • Slänger du sidan slänger du således också filerna.
  • Filer på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till en fil) eller via fildelning och Egenskaper på sidan.

Om du inte ser "Filer på sidan" så har din organisation inte aktiverat det på webbplatsen. Detta görs under Webbplatsinställningar -> Säkerhet -> Filinställningar. Bocka i rutan "Använd lokala filarkiv på sidor".

Exempel på användning

Kunder har filer som de inte vill att alla ska nå eller de köper in filer från externa leverantörer. Ligger de på Filer på sidan så är det mindre risk för att de sprids.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?