help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filer på sidan

När du laddar upp en fil till Filer på sidan så hamnar inte denna fil i det gemensamma filarkivet. Dessa filer ligger enbart på den webbsidan och kan bara nås därifrån.

Bilder på sidan

Slänger du sidan slänger du således också filerna som är kopplade till den sidan. Kopierar du sidan kommer inte filerna med eftersom de är kopplade enbart till originalsidan.

Filer på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till fil) eller vi fildelningsmodulen. Du hittar även information om filer på sidan via Egenskaper på sidan.

Länka bild

Om du inte ser "Filer på sidan" så har din organisation inte aktiverat det på webbplatsen. Detta görs under Webbplatsinställningar -> Säkerhet -> Filinställningar. Bocka i rutan "Använd lokala filarkiv på sidor".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?