help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till layout

En layout är en behållare som gör att informationen på sidan visas radvis eller kolumnvis. Det går att ställa in egenskaper för en layout som påverkar allt innehåll (exempelvis flera moduler) på en gång, exempelvis bakgrundsfärg eller kantlinjer.

För att lägga till en layout så högerklickar du på innehållsytan (i detta exempel har innehållsytan namnet "Mittenspalt").

Skärmdump på hur man lägger till en layout

Radvis

Layout radvis används för att lägga moduler radvis. Detta bestäms normalt i mallen men om du av någon anledning vill ha ett annat avstånd (mindre eller mer) mellan moduler eller vill ställa in egenskaper för fler moduler väljer du detta alternativ.

Anledningen till att lägga ut en layout Radvis på sidan kan också vara att du vill återanvända information på ett annat ställe med hjälp av länkad layout (se nedan).

Kolumnvis

Layout kolumnvis används för att lägga moduler kolumnvis.

Länkad layout

Länkad layout är ett smart sätt att återanvända innehållet från en befintlig layout. Samma information kan visas på fler ställen på webbplatsen men behöver bara redigeras på ett ställe.

Gör så här:

För att peka ut den information som ska hämtas in från en annan sida, högerklicka på innehållsytan och välj Lägg till layout -> Länkad.

En ny vy visas där du ser strukturen på din webbplats. Välj den sida (din källsida) där du vill hämta information från och peka ut en eller flera layouter, gridrader eller gridspalter.

Peka ut den layout som ska visas

Klicka OK. Nu visas den informationen som finns i layouten på källsidan på din valda sida.

Hitta källan

Det går inte att redigera i den länkade layouten - då får du gå till källsidan. Det gör du genom att högerklicka på den länkade layouten och välj Gå till källsida för att visa "originallayouten". Du kommer då till den sida där ursprungsinformationen finns.

Högerklick på länkad layout

För att peka ut en annan layout, högerklicka och välj Byt layout. Då visas vyn där ser hela strukturen igen.

För att lägga till layouter krävs behörigheten "Lägg till layout".
För att lägga till länkad layout krävs behörigheten "Skapa länkad layout".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?