help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till gridrad

En gridrad skapar en ny rad där du kan lägga till information. Börja alltid med att lägga till en gridrad efter att en ny grid, mallyta eller innehållsyta lagts ut. En gridrad avbryter alla flöden ("clear"- alla spalter flödar) från raden innan.

Högerklicka på en grid, layout, innehållsyta eller mallyta för att lägga till en gridrad.

Skärmdump på hur man lägger till en gridrad

Mer information om hur du bygger responsiva mallar hittar du under Tema Responsiva mallar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?