help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till spalt

En spalt skapar en yta med en bredd i ett visst antal kolumner i en gridrad. Det förvalda gridets antal kolumner visas när du lägger till en spalt.

Högerklicka på en grid, gridrad, innehållsyta, mallyta eller layout för att lägga till en spalt. Du kan lägga fler spalter i en gridrad.

Exempel:
Flexibelt grid med 12 kolumner ger 3 spalter med vardera 4 kolumner.

4 kolumner + 4 kolumner + 4 kolumner = 12 kolumner

Skärmdump på hur man lägger till en layout

Mer information om hur du bygger responsiva mallar hittar du under Tema Responsiva mallar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?