help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innehåll på en sida

I sidolisten till vänster i redigeringsläget hittar du menyn för navigatorn. I den övre delen ser du de sidor, mappar och arkiv som finns på webbplatsen. I den undre delen hittar du innehållet för den sida du har markerat i strukturen.

Via Innehåll kan du flytta moduler, layouter, grids, gridrader och spalter genom att dra dem med muspekaren. Du kan även högerklicka på alla de olika objekten för att göra inställningar och för att komma åt Egenskaper för dem.

Objekttyper

Det finns fyra typer av objekt som kan visas under Innehåll på en sida. Det är innehållsytor, moduler, layoutdelar och responsiva delar.

Innehållsyta

Ikonen för en innehållsyta markeras av en ruta och innehållsytans namn.

Högerklicka på innehållsytan för att lägga till responsiva delar, se nedan.

Modul

Ikonerna för moduler är skiljer sig beroende på vilken typ av modul det är. Text- och bildmoduler har egna ikoner medan övriga moduler visas med en kub.

Responsiva delar

Ikonerna för att bygga responsivt består av grid, rad och spalt.

Layoutdelar

Ikonerna för layouter beror på vilken typ av funktion layouten håller. En layout med en "gubbe" på innebär att den håller en eller flera vyer med anpassat innehåll.

För att se navigatorn krävs behörigheten "Visa navigator".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?