help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lämnade svar

Här kan den som administrerar enkäten se vilka deltagare som har besvarat enkäten och hur många svar som har kommit in. Beroende på vilken sekretessnivå som valts så är det möjligt att se vilken deltagare som lämnat vilka svar.

Skärmdump på fliken Lämnade svar

Genom att klicka på ikonen till höger kan du läsa hur deltagaren har svarat på alla frågor. Ett nytt fönster öppnas:

Skärmdump på Ta bort svar

GDPR Här lagras samtycket i text och med datum

För att ta bort ett svar, klicka på ikonen längst upp till höger.

Har du en konfidentiell enkät (ej kryssat i att administratören ska få se vem som svarat vad i redigeringsläget) så ser du fortfarande en sammanställning av svaret men raden Deltagare är tom.

Exportera till Excel

Denna länk skapar ett Excel-dokument av lämnade svar.

Exportera som XML

Denna länk skapar ett XML-dokument av lämnade svar.

Exporten tar bara med det antal svar som du väljer att visa. Vill du exportera 200 svar får duvälja det antalet under Antal. Står det Antal: 10 så kommer enbart 10 svar att exporteras.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?