help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Enkät

Klickar du på fliken Enkät så visas enkäten i sin helhet.

Exportera enkät som PDF

Klickar du på denna länk exporteras enkätfrågorna till en PDF-utskrift. Detta kan vara bra om någon vill genomföra enkäten på papper istället för på webben.

Kategorifrågor kommer ej med i PDF-exporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?