help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund: Vad är element och tillägg?

Element är ett sätt att paketera anpassningar av befintliga funktioner i SiteVision. Det kan exempelvis vara anpassningar av menyer eller skriptmodulen. Ett element kan förutom moduler innehålla JS- / CSS-tillägg, filer och bilder som skickas med i elementet.

Det ger möjlighet att utveckla och underhålla innehåll på ett kontrollerat sätt. Där utvecklaren paketerar funktionaliteten och skickar det som ett tillägg till en kund.

När ett element är färdigtutvecklat exporteras denna till ett arkiv som kan importeras i en produktionsmiljö. I produktionsmiljön är det möjligt att ändra vilken version av ett element som ska vara aktivt för en tilläggsmodul. På så sätt kan kunden uppgradera enkelt och underhålla tilläggsmoduler som används på sidor och mallar.

Varje element som installeras i en produktionsmiljö har en tillhörande konfiguration. Denna specificeras av administratören när denne importerar elementet till en modul.

Detta förfarande består alltså av två delar:

  • Element -> För utvecklaren. Det är här som utvecklarna gör sina anpassningar som sedan kan exporteras som ett tillägg. Kräver behörigheten "Hantera element".
  • Tillägg -> För admininstratören. Det är här som administratören lägger till sina tillägg som de köpt/beställt av en partner. De gör eventuella inställningar och aktiverar dem. Kräver behörigheten "Hantera tillägg".

  Element är en licens som ingår i Portal och Enterpriseversionerna av SiteVision.

  För utvecklaren (element)

  Paketera din funktionalitet som du vill i ett element. Du kan använda följande moduler:

  • Text
  • Bild
  • HTML
  • Inloggningsstatus
  • Skript
  • Meny
  • Relaterad information
  • Utskriftsversion
  • Innehållslista

  Ett element kan förutom moduler innehålla JS- / CSS-tillägg, filer och bilder som skickas med i elementet.

  Du väljer vilka inställningar som ska vara inställningsbara för kunden. Är det exempelvis en meny kanske kunden ska få välja formatmall och startpunkt. När du är klar exporterar du ditt element. Det blir en .sve-fil som du kan skicka till kunden som ett tillägg.

  Exporterar element

  Exporterar element

  För administratören (tillägg)

  Administratören importerar .sve-filen. Administratören ger tillägget ett namn (som visas i modulväljaren) och väljer i vilken kategori i modulväljaren som den ska finnas.

  Som administratör ställer du in vissa inställningar som ska gälla för tillägget. Exempelvis pekar ut formatmallar och startpunkter i menyer. Du avgör också om vissa inställningar ska vara överskrivningsbara - då kan redaktören själv ändra dessa inställningar när de använder modulen.

  Administratören kan också sätta behörigheter på tillägget dvs avgöra vilka roller som ska få använda tillägget.

  Om det finns flera versioner av ett tillägg så är det det aktiva tillägget är tillgängligt för redaktören.

  Importera tillägg

  Importerar ett tillägg

  För redaktören (modulen)

  Redaktören kan sedan använda tillägget precis som en modul på sidorna. De väljer modulen genom modulväljaren och gör de inställningar som finns i modulen.

  Använd specialmeny

  Modulen (tillägget) i modulväljaren

  Tillägget ser ut som en vanlig standardmodul i SiteVision. Skillnaden är att längst ner till höger står utgivare och om leverantören har fyllt i en hjälpadress kommer du till leverantörens hjälpsida istället för vanliga help.sitevision.se.

  Specialmenyn

  Specialmenyn ser ut som en standarmodul i SiteVision

  Denna funktion kräver att du har behörigheten ""Hantera element" för att hantera element samt "Hantera tillägg"  för att hantera tillägg.

  Denna sida publicerades:

  Hjälpte informationen dig?