help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Att distribuera ett element

När ett elementutkast är bra nog för produktionssättning behöver det exporteras till ett sve-arkiv. Arkivet kan sedan importeras på en webbplats i en produktionsmiljö av en webbplatsadministratör.

Ett element utvecklas i en utvecklingsmiljö som ett utkast eller "draft" och exporteras sedan i uppräknade versioner. Dessa versioner kan sedan importeras och användas i en produktionsmiljö. På så sätt kan man som utvecklare underhålla sitt element över tid och en webbplatsansvarig kan underhålla och planera in uppgraderingar efter behov.

Elements livscykel

Ett elements livscykel

Vid exporttillfället kan du ange en beskrivning och hjälp-URL för elementet. Här behöver du även skriva in vilken version du exporterar. Versionen måste räknas upp vid varje release av elementet.

Så fort en version av elementet är exporterat kan du jobba vidare med elementutkastet för att ta fram nästa version.

Att göra ett element konfigurerbart

Vid export av ett element är det möjligt att specificera vad som ska vara konfigurerbart. Vissa webbplatsspecifika inställningar måste du ställa in för att kunna använda ett element i en produktionsmiljö, andra kan du välja att göra konfigurerbara för att göra sitt element mer generellt.

Konfigurationen motsvarar utvalda delar av de inställningar du kan göra på de moduler som elementet innehåller.

Modulens namn och uppgraderingar

Modulens namn kan vara väsentlig när du uppgraderar ett element. Modulens namn tillsammans med inställningsnyckeln används för att "hitta tillbaka" till ett överskrivet värde för en modul på en sida eller i en mall.

För konfigurerbara värden är det bra att behålla modulernas namn när du jobbar vidare med kommande versioner av elementet. Du riskerar då inte att överskriven konfiguration går förlorad.

Kompatibilitetsaspekter

Element är bakåtkompatibla. Det innebär att element skapade i en nyare version, än den där tillägget läggs till, inte kommer fungera. Element skapade i äldre versioner går att använda i nyare versioner av Sitevision.

Att distribuera element utanför den egna organisationen

Om element ska distribueras eller användas utanför den egna organisationen måste du ansöka om ett utgivar-id hos Sitevision AB och ange detta som utgivare, samt registrera de identiferare som används.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera element"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?