help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Att underhålla en modul

En modul är helt fristående från det aktiva elementet som används. Du kan när som helst byta ut det och ändra dess standardkonfiguration.

Förändringar av aktivt element eller av standardkonfiguration slår igenom direkt på hela webbplatsen utan publicering.

Aktivera den nya versionen

Modulens konfiguration

En moduls konfiguration består dels av en standarkonfiguration som gäller för hela webbplatsen och "lokal" eller överskrivningsbar konfiguration som användaren kan ställa in där modulen används.

Elementets standardkonfiguration

Genom att dubbelklicka i sidan på ett element i tilläggsvyn eller gå till dess egenskaper kan du när som helst ändra dess standardkonfiguration. Förändringar i konfigurationen slår igenom direkt utan publicering på hela webbplatsen.

Konfigurationen är per element vilket gör det enkelt att byta aktivt element utan behöva förändra modulens konfiguration.

Standardkonfiguration

Tilläggets standardkonfiguration

Modulens "lokala" konfiguration

Har du valt att göra en konfiguration överskrivbar är det möjligt att ställa in denna när modulen används på en sida eller i en mall. Detta görs på samma sätt som du gör inställningar på en standardmodul.

Förändring av lokal konfiguration kräver en publicering för att det ska gälla för besökare.

Lokal konfiguration

Modulens "lokala" konfiguration

Namn, kategori och behörighet

I en moduls egenskaper kan man byta namn på modulen, ändra i vilken kategori i modulväljaren den ska vara och för vilka roller modulen ska vara tillgänglig.

Förändringen slår igenom direkt utan publicering på hela webbplatsen.

Egenskaper på en modul

Modulegenskaper

Att byta ut eller uppgradera ett element

Det är ingen skillnad på att uppgradera ett befintligt element eller byta ut elementet mot ett annat. Modulen är helt frikopplad från dess element.

Du lägger till det nya elementet till en befintlig modul genom att importera sve-arkivet och välja att det ska ligga under modulen. Efter importen är det möjligt att använda sig av elementet och sätta det som aktivt.

Förhandsgranska element

För att utvärdera om ett nytt element fungerar som det ska där det används kan man välja att förhandsgranska det som det ser ut för besökare.

Gå till besöksläget på en sida eller en mall där modulen används och klicka på "ögat" i redigeringsmenyn.

Ikon för att förhandsgranska

Genom att föra muspekaren över modulen kommer en meny dyka upp där du kan välja att förhandsgranska de olika elementen som finns under modulen.

Växla mellan versioner

Är du nöjd med hur det nya elementet ser ut går du tillbaka in i redigeringsgränssnittet och tilläggsläget och sätter det nya elementet till aktivt med hjälp av högerklicksmenyn.

Förändringen slår igenom på hela webbplatsen utan publicering.

Behåll gärna det "gamla" elementet i modulen en tid för att snabbt kunna byta tillbaka om det importerade elementet skulle visa sig fungera dåligt.

Modulens "lokala" konfiguration

Moduler som har konfiguration som är "överskrivningsbar" kommer behålla de lokala överskrivningarna även om en modul byter aktivt element. Detta gäller dock endast för den konfiguration som är gemensam för det gamla och det nya elementet och om konfigurationen i nya elementet fortfarande är överskrivbar.

Konfigurationens nyckel definieras av modulen namn och dess inställningsattribut. Konfigurationen är gemensam för olika element om samma inställningsmöjlighet finns på båda för moduler med samma namn.

Ta bort ett element från en modul

Varje modul måste ha ett aktivt element för att kunna användas. Genom att använda sig av egenskapsmenyn i topplisten kan mduan ta bort icke aktiva element utan att det påverkar modulen .

Ta bort en modul

Det är möjligt att ta bort en modul. Har modulen använts på sidor eller i mallar kommer dessa inte fungera efter modulen är borttagen.

Det är ofta bättre att återanvända en befintlig modul istället för att ta bort en modul och skapa en ny.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?