help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personsök - Bilder

Fliken Bilder

Bilder

Använd bilder

Om du vill lägga till en bild i personsök bockar du i denna ruta. För att detta ska fungera krävs det att WebDav fungerar då funktionen bygger upp URL:er med hjälp av WebDav.

Bildattribut

För att bilden ska visas krävs det att du väljer vilket bildattribut som ska associeras med bilden. Vill du exempelvis använda efternamn (sn) som bildattribut så döper du alla bilder till efternamnet på respektive person och lägger alla bilder i en mapp i bildarkivet.

Bildmapp

Här pekar du ut den mapp som du förberett, i detta exempel mappen Personal.

Bildfiländelse

Här fyller du i den bildfiländelse som används, alla bilder i mappen måste ha samma filändelse.

Resultatet av att använda bilder, blir att de personer som har en bild inlagd i bildarkivet med namnet <efternamn.jpg> (i detta fall svensson.jpg) kommer att visas med en bild till höger.

Skärmdump på bild

Standardbild

Här kan du lägga till en bild som ska användas som standard (exempelvis "Inget foto"). Klicka på Bläddra och peka ut den bild i bildarkivet som ska visas om det inte finns något foto.

Inget foto

Foto saknas. Standardbilden används

Bildstorlek

Använd bildens originalstorlek

Denna är förinställd så att bildmodulen visar bildens originalstorlek.

Anpassa bildens storlek

Om du vill lägga till en mindre variant av bilden kan du ställa in storlek här. Du måste ange max bredd och max höjd. Bilden skalas ändå om proportionerligt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?