Logga

3.3 Do not use element, use stylesheet instead.

Översättning

Använd formatmallar (CSS) för att styra layout och presentation istället för presentationselement och -attribut.

Innebär

Detta innebär att du exempelvis ska använda CSS 'font'-kod i stället för HTML:s FONT-element för att styra typsnitten. Du ska använda strong istället för B, em istället för I samt att du ska använda CSS för att styra bakgrundsfärg och typ av element.

Denna sida publicerades: 2016-05-10

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39