help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

3.3 Do not use element, use stylesheet instead.

Översättning

Använd formatmallar (CSS) för att styra layout och presentation istället för presentationselement och -attribut.

Innebär

Detta innebär att du exempelvis ska använda CSS 'font'-kod i stället för HTML:s FONT-element för att styra typsnitten. Du ska använda strong istället för B, em istället för I samt att du ska använda CSS för att styra bakgrundsfärg och typ av element.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?