help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

5.1 Identify row and column headers in table.

Översättning

I datatabeller, ange rad- och kolumnrubriker.

Innebär

Markera cellerna som är rad och/eller kolumnrubriker. Välj Tabellegenskaper -> Välj Rubrikceller -> Kolumnrubriker eller Radrubriker.

inställningar för tabell

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?