Logga

5.1 Identify row and column headers in table.

Översättning

I datatabeller, ange rad- och kolumnrubriker.

Innebär

Markera cellerna som är rad och/eller kolumnrubriker. Välj Tabellegenskaper -> Välj Rubrikceller -> Kolumnrubriker eller Radrubriker.

inställningar för tabell

Denna sida publicerades: 2016-05-10

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39