help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

9.4 Create a logical tab order.  

Översättning

Skapa en logisk ordning i länkar, formulär, och objekt, så användaren kan stega mellan dem.

Innebär

I HTML, skapa en ordning som kan stegas igenom med tabuleringstangenten genom att använda "tabindex"-attributet, eller utforma sidan logiskt.

Mallarna styr tabbordningen i SiteVision. Så utformar du mallarna logiskt blir också tabbordningen bra.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?