Logga

9.4 Create a logical tab order.  

Översättning

Skapa en logisk ordning i länkar, formulär, och objekt, så användaren kan stega mellan dem.

Innebär

I HTML, skapa en ordning som kan stegas igenom med tabuleringstangenten genom att använda "tabindex"-attributet, eller utforma sidan logiskt.

Mallarna styr tabbordningen i SiteVision. Så utformar du mallarna logiskt blir också tabbordningen bra.

Denna sida publicerades: 2016-05-10

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39