help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

5.1 A table should have a caption

Översättning

En tabell borde ha en tabellrubrik

Innebär

Använd vid behov en tabellrubrik (caption) för att skapa en tabellrubrik som kortfattat beskriver tabellens innehåll.

TABELLBESKRIVNING

Du avgör om du vill använda tabellbeskrivning i tabellmodulen under Tabellegenskaper ->Inställningar -> Använd tabellbeskrivning.

INSTÄLLNINGAR FÖR TABELLBESKRIVNING

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?