help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Contentinfo landmark should not be contained in another landmark

Översättning & innebörd:

Ett landmärke (exemplevis footer, header) bör inte ingå i ett annat landmärke.

Landmärket måste ligga på den högsta nivån.

Exemple på footer

Märk upp layouten Sidfot med footer, inte de underliggande raderna

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?