help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Input buttons must have discernible text

Översättning & innebörd:

Inmatningsknapparna måste ha tydlig text.

Användare av skärmläsare kan inte se syftet med en inmatning type="button" utan ett tillgängligt namn.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?