help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Arkivera punktlista

Om du har en punktlista som inte längre används så kan du välja att arkivera den.

Gå in i webbplatsinställningar och klicka på punktlistor. Markera den punktlista du vill arkivera och dubbelklicka.

webbplatsinställningar punktlista

Längst ner i vänsterspalten under "Användning" kan du välja att "Arkivera" din punktlista. Arkiverade punktlistor är inte tillgängliga i listan för att välja punktlista och kommer inte att inkluderas i Sitevisions CSS-fil.

Webbplatsinställningar punktlista arkivera

När du klickar på Arkivera får du upp en dialogruta för att säkerställa att du verkligen vill arkivera punktlistan.

Dialogruta arkivera punktlista

En Arkiverad punktlista kommer inte längre att vara tillgänglig i listan för val av punktlista och kommer inte att inkluderas i Sitevisions CSS-fil. Utseende kommer att påverkas på de ställen där punktlistan just nu används.

Om du arkiverat en punktlista så kommer den flytta från dina punktlistor till "Arkiverade punktlistor". Du kan när som helst återställa din punktlista igen genom att klicka på "Återställ". Detta gör du genom att klicka på den pil som ligger längst till höger på samma rad som punktlistan.

Återställ arkiverad punktlista

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?