help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till numrerad lista

Lägg till numrerad lista

Du ställer inte in färg på listan, exempelvis Blå numrerad lista. Listan får den färg och det typsnitt som används i det stycke på sidan där redaktören lägger till en numreradlista.

Redaktionell information

Namn

Här fyller du i ett beskrivande namn i fältet för Namn.

Beskrivning

Här fyller du i en beskrivning om du vill.

Numrerad lista

Numrering

Här kan välja mellan:

 • Siffror (1, 2, 3)
 • Siffror med inledande nolla (01, 02, 03)
 • Små bokstäver (a, b, c)
 • Stora bokstäver (A, B, C)
 • Små romerska siffor (i, ii, iii)
 • Stora romerska siffor (I, II, III)
 • Ingen

Avstånd (CSS padding)

Här ställer du in avstånd för hela listan.

 • Upptill
 • Nertill
 • Vänster
 • Höger

Det vill säga ställer du 1em avstånd upptill och nertill så är det ett avstånd upptill på listan.

Marginaler (CSS margin)

Här ställer du in marginaler för hela listan.

 • Upptill
 • Nertill
 • Vänster
 • Höger

Det vill säga ställer du 1em marginal upptill och nertill så är det en marginal upptill på listan.

Punktavstånd (CSS padding)

Här ställer du in punktavstånd. Det vill säga avstånd mellan punkterna

 • Upptill
 • Nertill
 • Vänster
 • Höger

Det vill säga ställer du 1em avstånd upptill och nertill så blir det mer mellanrum mellan varje punkt i listan.

Punktmarginal (CSS margin)

Här ställer du in punktmarginal. Det vill säga marginal mellan punkterna

 • Upptill
 • Nertill
 • Vänster
 • Höger

Det vill säga ställer du 1em marginal upptill och nertill så blir det mer mellanrum mellan varje punkt i listan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?