help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till punktlista

Genom att klicka på länken Lägg till punktlista så visas en ny vy. Här ställer du in hur punktlistan ska se ut.

Lägg till punktlista

Du ställer inte in färg på listan, exempelvis Blå numrerad lista. Listan får den färg och det typsnitt som används i det stycke på sidan där redaktören lägger till en punktlista.

Redaktionell information

Namn

Här fyller du i ett beskrivande namn i fältet för Namn.

Beskrivning

Här fyller du i en beskrivning om du vill.

Punktlista

Ikon

Här kan välja mellan:

  • Punkt
  • Cirkel
  • Fyrkant
  • Ingen

  Avstånd (CSS padding)

  Här ställer du in avstånd för hela listan.

  • Upptill
  • Nertill
  • Vänster
  • Höger

  Det vill säga ställer du 1em avstånd upptill och nertill så är det ett avstånd upptill på listan.

  Marginaler (CSS margin)

  Här ställer du in marginaler för hela listan.

  • Upptill
  • Nertill
  • Vänster
  • Höger

  Det vill säga ställer du 1em marginal upptill och nertill så är det en marginal upptill på listan.

  Punktavstånd (CSS padding)

  Här ställer du in punktavstånd. Det vill säga avstånd mellan punkterna

  • Upptill
  • Nertill
  • Vänster
  • Höger

  Det vill säga ställer du 1em avstånd upptill och nertill så blir det mer mellanrum mellan varje punkt i listan.

  Punktmarginal (CSS margin)

  Här ställer du in punktmarginal. Det vill säga marginal mellan punkterna

  • Upptill
  • Nertill
  • Vänster
  • Höger

  Det vill säga ställer du 1em marginal upptill och nertill så blir det mer mellanrum mellan varje punkt i listan.

  CSS

  CSS-klassnamn

  Här kan du se CSS-klassnamnet för punktlistan.

  Egen CSS/LESS

  Här kan du fylla i egen CSS för att ange hur listan ska se ut eller bete sig.

  Egen CSS för att ange en bild som punkt

  Exempelvis om du vill ha en bild (en pil) som punktlista fyller du i:

  list-style-image: url("/images/<idnummer till bild>/pil.png")

  Egen bildpunktlista

  Resultat av bild som punktlistetyp

  För att få fram id-numret till bilden: Gå till bildarkivet -> Markera aktuell bild -> Till höger ser du adress. Kopiera från /images.

  Denna sida publicerades:

  Hjälpte informationen dig?