help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Slett

Hvis du markerer et element, høyreklikker og velger Slett, vises følgende dialogboks:

Ta bort

Du fjerner altså ikke bare en tillatelse, du fjerner personen/gruppen/mappen fra katalogtjenesten.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?