help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ta bort

Om du markerar ett objekt och högerklickar och väljer Ta bort visas följande dialog:

Ta bort

Du tar alltså inte bara bort en behörighet utan du tar bort person/grupp/mapp från katalogtjänsten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?