help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Oppdatering

Når du har valgt en bruker, gruppe eller mappe i katalogtjenesten, kan du høyreklikke på elementet og velge Oppdater.

Uppdatera

Ved oppdatering leser Sitevision objektet fra katalogtjenesten slik at informasjonen stemmer overens med den informasjonen som er tilgjengelig for objektet i katalogtjenesten.

Når kan det være nødvendig med en manuell oppdatering?

En manuell oppdatering må gjøres hvis objektets informasjon i Sitevision ikke stemmer overens med informasjonen i katalogen. Eksempler på faktorer som kan påvirke dette er:

  • Hvordan du har satt opp de automatiske brukeroppdateringene for katalogen.
  • Hvis Sitevision har hatt kommunikasjonsproblemer med katalogen.
  • Hvis katalogen har gått ned før Sitevision har fått svar på spørsmål som er stilt til katalogen.
  • Hvis Sitevision var nede da katalogen ble oppdatert.

Oppdatering av alle katalogobjekter

Hvis et stort antall objekter i Sitevision ikke er synkronisert med katalogtjenestens objekter, kan du oppdatere (lese alt på nytt) alle objektene i Sitevision. Den manuelle brukeroppdateringen av enkeltobjekter (se ovenfor) er imidlertid alltid å foretrekke, både ytelses- og tidsmessig, hvis det er få kjente objekter. For mer informasjon om den manuelle funksjonen for oppdatering av alle brukerobjekter, se Automatisk brukeroppdatering.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?