help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till numrerad lista - Behörighet

Här kan du ställa in vilka roller som ska ha tillgång till listan.

Behörigheter

Roller

Kan användas av alla roller

Väljer du detta alternativ så kan vem som helst använda denna punktlista.

Kan endast användas av följande roller

Väljer du detta alternativ visas en lista med alla de roller som finns på webbplatsen. Välj den roll eller de roller du önskar ska få tillgång till punktlistan.

I detta exempel är det endast rollerna Administatör som har tillgång till listan.

Du kan inte sätta behörigheter på standarlistan som följer med i Sitevision utan enbart på egna listtyper.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?