help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Svensk e-identitet filter

Nu finns en avancerad inloggningsmodul att tillgå direkt i Sitevision. Med den kan ni använda avancerade inloggningsmetoder och regler utan att behöva investera i en extern säkerhetsplattform.

När ska inloggningsmodulen användas?

 • När AD-/Novellinloggning ska användas för inloggning till Sitevision och driften av Sitevision sker utanför kundens egna IP-nät
 • Om andra inloggningsmetoder än AD/Novell ska implementeras
 • När Sitevision ska agera Single Sign On portal till andra system/tjänster

Hur det fungerar?

I Sitevision finns en koppling till Svensk e-identitets ”molnbaserade” inloggningstjänster. När inloggningsmodulen i Sitevision används anropas Svensk e-identitets inloggningstjänst som utför inloggningen av användare enligt de regler som definierats.

Prissättning

Ni betalar fasta priser för de tjänster som aktiveras. Inga licenser eller konsulttimmar tillkommer för att tjänsterna ska fungera. Kostnaden för att aktivera inloggningsmodulen i Sitevision betalas till Svensk e-identitet.

Inloggningsmetoder

Förutom nedanstående inloggningsmetoder kan regelstyrd inloggning tillämpas. Dvs. olika inloggningsregler t.ex. beroende på användarens plats, roll eller målsystem.

 • E-legitimation
 • BankID i Mobil (WPKI)
 • SITHS
 • Microsoft AD (MS Kerberos / NTLM)
 • SAML 2.0
 • LinkedIn
 • Google (gmail)
 • Google Apps
 • Facebook
 • Myspace
 • Yahoo
 • OpenID
 • Twitter
 • Windows LiveID (hotmail)
 • Engångslösenord via sms eller mail
 • Olika Tokens, t.ex. YubiKey

 Denna funktion kräver att du har licens för "Svensk e-identitet".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?