help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utskrift

Klickar du på länken Utskrift öppnas en sida med en tabell med information om deltagarna. Fönstret för skrivaren öppnas också. Vad som visas är beroende på hur du har ställt in enkäten.

Utskrift

Utskriften tar bara med det som syns. Vill du visa 500 deltagare får du välja det under Antal

Vill du skriva ut svaren från deltagarna, gå in på fliken Deltagare och ikonen Visa Deltagaren och därefter ikonen Visa svar. Där finns en utskriftslänk.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?