help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Importera

Om du har många deltagare att skicka den slutna enkäten till kan det vara smidigare att importera namn och e-post från en textfil. Det är viktigt att filen är en textfil (exempelvis Anteckningar, Wordpad) och att det bara är en deltagare per rad.

Importera deltagare

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?