help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meddelande

Här kan du skicka ett godtyckligt e-postmeddelande till en grupp av deltagare.

Du kan inte skicka meddelanden till en specifik deltagare utan till grupper av deltagare som exempelvis

  • alla deltagare
  • alla som svarat
  • alla som inte svarat
  • inbjudna som inte svarat
  • påminda som inte svarat
  • alla där problem finns
Skärmdump på alternativet Meddelande

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?