help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

ReadSpeaker - Utseende

Utseende

Formatmallar

Länktext

Här väljer du den formatmall som länken ska skrivas ut med. De formatmallar som går att välja visas i listan.

Ikoner

Visa en ikon tillsammans med länken

Om du vill visa en ikon bredvid uppläsningslänken. Välj standardikon eller en egen ikon.

Text och bildlänk

Standardikon

Egen ikon

Vill du endast visa ikon, avmarkera "Visa en text tillsammans med länken".

Använd traditionellt utseende

Använd utseendet modulen hade innan ReadSpeaker version 2.5.

Traditionellt utseende

Traditionellt utseende

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?