help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

ReadSpeaker - Avancerat

Avancerat

Javascript

Adress

Anger varifrån de resurser ReadSpeaker behöver hämtas från. Dels ikonen som visas vid uppläsningslänken och det JavaScript som anropar tjänsten.

Om webbplatsen har åtkomstkrav HTTPS måste adressen anges "//f1-eu.readspeaker.com".

Parametrar

Avancerad inställning som gör det möjligt att skicka extra parametrar till ReadSpeaker-tjänsten.

Uppläsningstjänst

Adress

Adress till server där uppläsningstjänsten finns. Om webbplatsen har åtkomstkrav HTTPS måste adressen anges "//app-eu.readspeaker.com".

Röster

Du kan använda olika röster för olika språk. Klicka på Lägg till röst för att lägga till ett språk. En ny vy öppnas.

För att ta bort ett språk, markera det i listan och klicka på krysset till höger. Om det inte finns någon specifik röst för aktuellt språk används standardrösten. Kontakta ReadSpeaker för fler röster.

Standardröst

Ange vilken röst du vill använda som standard. Normalt är standardrösten Maja.Det är den rösten som används om det inte står något i fältet.

Mallar

Använd egen mall för ReadSpeaker Enterprise Highlighting

Förändra utseendet på lyssnalänken genom att ändra en JCR-baserad velocitymall.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?