help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

ReadSpeaker - Allmänt

Allmänt

ReadSpeaker-konto

Ange det kund-id ni har hos ReadSpeaker.

Uppläsning

Välj vilken innehållsyta som ska läsas upp. Alla tillgängliga innehållsytor visas i listan.

Visa uppläsningslänk för alla sidor oavsett språk

Om uppläsningslänken ska visas på alla sidor oavsett språk.

Visa uppläsningslänk endast för sidor med följande språk

Visa endast uppläsningslänk på sidor på ett visst språk. Klicka på länken Lägg till språk för att lägga till de språk som uppläsningslänken ska läsa upp.

Övrigt

Visa en text tillsammans med länken

Ange en länktext. Standardinställningen är Lyssna.

Visa hjälptext när länken markeras

Hjälptexten visas när besökaren för muspekaren över ikonen. Standard är "Lyssna på sidan"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?