help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Säkerhet

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Säkerhet.

Säkerhet

Rättigheterna under kategorin Säkerhet styr hanteringen av användare, rättigheter och behörigheter samt om sidan eller webbplatsen ska vara publik eller inte.

Säkerhet

Hantera användare

Med rättigheten Hantera användare kan användarna nå panelen Användare på webbplatsinställningar. Där kan användaren hantera användare och grupper i katalogtjänsten. De kan skapa nya och ta bort användare. 

Hantera arv av behörighet

Med rättigheten Hantera arv av behörighet kan användare bryta arv av behörigheter i strukturen i redigeringsläget. Beroende på vilken struktur rättigheten ska gälla för behöver den kompletteras med Visa sidor, Visa mall, Visa dekorationsmall, Visa bildarkiv och Visa filarkiv.

Hantera behörigheter

Med rättigheten Hantera behörigheter kan användare ändra behörigheter för befintliga användare samt dela ut nya rättigheter. I kombination med rättigheten Hantera roller kan användare skapa och ändra roller.

Du kan inte att tilldela den användare du loggar in med högre rättigheter än du redan har. Högre rättighet innebär att rollen ligger ovanför i roll-listan.

Hantera katalogtjänstinställningar

Med rättigheten Hantera katalogtjänstinställningar kan användare göra inställningar för katalogtjänst på webbplatsen. Rättigheten kräver även rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Hantera publik åtkomst

Med rättigheten Hantera publik åtkomst kan användare ställa in om sidan ska vara publik eller icke publik. Om en sida är publik krävs ingen inloggning för att nå sidan.

Hantera roller

Med rättigheten Hantera roller kan användare skapa nya roller och ändra i befintliga roller. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera behörigheter.

Ändra lösenord:

Med rättigheten Ändra lösenord kan användare byta lösenord på andra användare. Rättigheten kräver rättigheten Hantera webbplatsinställningar samt att rutan Tillåt förändring av katalogtjänstens data är ikryssad under Katalotjänstinställningar.

Endast systemanvändaren kan byta lösenord utan att ange gammalt lösenord.

Hantera VFS

Med rättigheten Hantera VFS har du rätt att lägga till länktypen VFS så att du kan länka till en filstruktur som inte finns i SiteVision. Det krävs också licens för denna funktionalitet.

Visa datakällor

Med rättigheten Visa datakällor har du rätt att visa datakällor via bläddrameny i sidolisten.

Hantera tjänsteanvändare

Med rättigheten Hantera tjänsteanvändare har du rätt att få sätta upp tjänsteanvändare på webbplatsen och sedan sätta/välja tjänsteanvändaren på ett tillägg.

Hantera nedladdningsskydd av filer

Med rättigheten Hantera nedladdningsskydd av filer har du rätt att se den nya panelen under Egenskaper på en mapp i filarkivet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?