help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättigheter - Samarbete

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Samarbete.

Samarbete

Rättigheterna under kategorin Samarbete styr funktioner för Social Collaboration. Två roller skapas per automatik när du aktiverar Social Collaboration på webbplatsen: Gruppadministratörer och Gruppmedlemmar. Dessa i sin tur innehåller en eller flera av nedanstående punkter. Rättigheterna kräver licens för Sitevision Intranät.

Samarbete rättigheter

Använda grupper

Med rättigheten Använda grupper kan användare arbeta i grupper i Social Collaborationer. Rättigheten innefattar bland annat möjligheten att skriva inlägg och ladda upp filer. Rättigheten ingår i rollen Gruppmedlem.

Fastställa version

Med rättigheten Fastställa version kan användare ange vilken version av en fil som ska vara tillgänglig för användare som inte är medlemmar i gruppen.

Hantera sociala användaridentiteter

Med rättigheten Hantera sociala användaridentiteter kan du kontrollera vem som har rätt att administrera profiler i Social Collaboration. Den som har rättigheten att Hantera sociala användaridentiteter kan:

  • aktivera/inaktivera användaridentiteter
  • byta ut andras profilbilder
  • redigera/ta bort inlägg i aktivitetsflöden
  • sätta status på andras profiler

Ny behörighet i SiteVision 4.1 som automatiskt har tilldelats de användare som uppfyller dessa tre kriterier:

  • licens för SiteVision intranät
  • har social collaboration aktiverat på webbplatsen
  • har behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Hantera valbara vyer

Med rättigheten Hantera valbara vyer kan användare välja vilka valbara vyer som ska visas för alla gruppmedlemmar på en gruppsida, i vilken ordning och var de ska placeras. Rättighet för gruppadministratörer i Social Collaboration. 

Hantera grupper

Med rättigheten Hantera grupper kan användare lägga till gruppmedlemmar och gruppadministratörer i en grupp, göra inställningar på grupper samt sätta grupptyp och gruppstatus. Rättighet för gruppadministratörer i Social Collaboration.

Hantera gruppaktiviteter

Med rättigheten Hantera gruppaktiviteter kan användare ta bort och ändra uppgifter och händelser som andra personer har skapat. Ingår i rättigheten "Hantera grupper".

Skapa slutna grupper

Med rättigheten Skapa slutna grupper kan användare skapa grupper där endast gruppmedlemmar ser aktivitetsflöde, innehåll mm. Kan kombineras med rättigheten Hantera grupper för att ge användare möjlighet att ändra statusen för en grupp från sluten till öppen eller modererad.

Skicka push-notifieringar

Med rättigheten skicka push-notifieringar får användare rätt vid publicering att bestämma om en push-notifiering ska skickas i samband med publiceringen.

Hantera ämnen

Hantera ämnen används fämst för administration. Denna behörighet behövs för att kunna administrera medlemmar (i alla ämnen) och ta bort ämnen, som inte är aktuella.

Behörigheten gäller för hela webbplatsen för alla ämnen till hör hela webben, inte bara en sida.

Om du har "Hantera roller" och "Hantera grupper" så får du automatiskt rollen "Hantera ämnen" från och med Sitevision 7.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?