help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa användaren efter att denne har bekräftat sin e-postadress

Användaren måste bekräfta att den e-postadress som denne angett tillhör den personen. För att bli registrerad är detta det enda som krävs. Ett flöde med E-postvalidering (för att bekräfta att e-postadressen är korrekt)-> Skapa användare.

Detta är standardinställningen, inget arbetsflöde behöver justeras.

Standard

Om så önskas kan du ställa in notiferingar till personer som kan vara intresserade av att en användare har skapat under inställningen Notifieringar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?