help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användarregistrering - Allmänt

Inställningar Användarregistrering
Användareregistrering- allmänt, del 2

Användare

Under denna rubrik väljer du vilket användarnamn som ska användas och vart de ska lagras.

Använd e-postadress som användarnamn

Denna väljer du om e-postadressen ska användas som användarnamn. E-postadressen bör därför vara obligatorisk.

Använd JavaScript för att skapa användarnamnet

Här kan du använda JavaScript för att skapa en användare. Det går att använda de attribut som finns. Exempelvis kan du skriva följande för att generera ett användarnamn med de tre första bokstäverna i för respektive efternamn.

givenName.substring(0,3) +sn.substring(0,3)

Lagringsplats

  • Spara som kataloganvändare - Här anger du vart de nyregistrerade användarna ska lagras i katalogtjänsten. Klicka på Bläddra och peka ut en mapp eller container.
  • Spara som webbanvändare - Då skapas de nyregistrerade användarna  som webbanvändare.

Lösenord

Under denna rubrik väljer du hur lösenordet till inloggningen ska genereras.

Generera lösenord

Väljer du detta alternativ så genererar modulen automatiskt ett lösenord. Lösenordet slumpar sex tecken (a-x, 0-9).

Administratör anger lösenord

Väljer du detta alternativ så får administratören ange ett lösenord till användaren.

Användare anger lösenord

Väljer du detta alternativ så får användaren själv välja det lösenord som den vill ha. Då visas ytterligare två fält i registreringsformuläret. Ett fält för Lösenord och ett för Repetera lösenord.

Användaren anger själv lösenord

Administratörer

Under Administratörer visas de personer som har rätt att exempelvis lägga till vissa fält (se inställning för att lägga till ett nytt attribut under fliken Inmatningsfält).

Tillåt administratörer att radera användare från katalogtjänsten

Om administratörerna ska ha möjlighet att ta bort användare så bockar du i denna kryssruta.

Lägg till ämne

Notifiera administratörer vid förändringar

Om administratörerna även ska få en notifiering via mail när någon ändrar sina uppgifter så fyller du i denna kryssruta. Det går också att fylla i ett ämne på mailet. Standardinställningen är "Användaruppgifter ändrade".

Lägg till katalogobjekt

För att lägga till en administratör, klicka på länken Lägg till administratör. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja administratör antingen genom att bläddra eller söka fram en användare/grupp.

För att lägga till en administratör, klicka på länken Lägg till administratör. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja administratör antingen genom att bläddra eller söka fram en användare/grupp.

Administratör

Omdirigering

Aktivera omdirigering efter sändning

Om denna ruta bockas i består arbetsflödet endast av det första steget, varpå användaren (efter att ha fyllt i sina uppgifter och tryckt på Gå vidare) omdirigeras till en annan sida. Genom att trycka på Bläddra pekar du ut valfri sida att omdirigera till.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?