help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Arbetsflöde

Om du inte ställer in ett eget arbetsflöde så sker följande arbetsgång:

1) Start - Användaren anmäler sig
2) E-postvalidering - Användaren får ett e-post där denne måste bekräfta att han vill bli registrerad
3) Skapa användare - Användaren blir registrerad

Under denna flik kan du skapa ett arbetsflöde för hur registreringen ska gå till.

Redaktionell information

Namn

Fyll i namn för hela flödet. Det är obligatoriskt att namnge arbetsflödet.

Beskrivning

Fyll i en beskrivning av flödet.

Namnen på steget visas sedan i historikloggen över avslutade flöden tillsammans med en beskrivning på vad som gjorts på varje specifikt steg (skrivs av ägaren då denne åtgärdat aktuellt steg).

Arbetsflöde

Steg

Här visas de steg som ingår i arbetsflödet. Standard är tre steg:

1 Start - Användaren anmäler sig i ett formulär.

2. E-postvalidering - Detta steg skickar ett mail till den användare som har fyllt i att den vill registrera sig innehållande en länk för att bekräfta ifylld e-postadress.

3. Skapa användare - Automatiskt steg som skapar användaren (motsvarar Publiceringssteg i vanliga publiceringsflödet).

Inställningar på de olika stegen

Stegen innehåller olika inställningar. Exempelvis Start har bara tre inställningar medan E-postvalidering innehåller fem inställningar. Inställningarna på flera av stegena är likadana men med olika standardtexter.

Lägg till steg

För att lägga till steg klickar du på knappen Lägg till steg. Det finns två möjliga steg att lägga till: E-postvalidering och Granska.

E-postvalidering

Detta steg skickar ett mail till den användare som har fyllt i att den vill registrera sig innehållande en länk för att bekräfta ifylld e-postadress.

Granska

Ägaren får en länk till formuläret med den användare som vill bli registrerad. Granskaren kan justera och eventuellt fylla i administrativa fält.

Om en person skall granska registreringen så krävs det också att denna person är inställd som administratör.

Ta bort steg

Om du vill ha ett kortare arbetsflöde kan du ta bort steg. Det gör du genom att markera ett steg och sedan klicka på krysset till höger.

Ta bort steg

Ett arbetsflöde måste alltid ha ett Startsteg och ett slutsteg (Skapa användare). Dessa finns som standard när du skapar ett arbetssflöde. Det går inte att ta bort dessa steg.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?