help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa användaren på en gång

Inga kontroller görs, användaren blir skapad på en gång när denne fyllt i formuläret. Ett flöde med enbart Start och Skapa användare.

Gör så här:

1) Under fliken Allmänt, peka ut var användarna ska lagras i katalogen.Gå till fliken Arbetsflöde i Användarregistreringen.

2) Gå till fliken Arbetsflöde och inställningen Steg. Markera E-postvalidering och ta bort denna med minusknappen.

Ta bort steg E-postverifiering

Ta bort steg E-postverifiering

3) Då finns bara två steg kvar: Ny användare och Skapa användare.

Två steg

4) Markera Skapa användare och fyll eventuellt i en mottagare för notifiering. Klicka på länken Lägg till mottagare för att lägga till en mottagare. Ställ in Avsändare, Ämne och Meddelande under Meddelande.

Skapa användare

5) Fyll i Länk till annan sida än inloggningssidan, dvs länk till den sida där de skall logga in med sina uppgifter (i detta exempel Cloud)

LÄnk

6. Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?