help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa användaren efter granskning

Användaren måste bekräfta att den e-postadress som denne angett tillhör den personen. Därefter skall någon utpekad person godkänna om användaren ska få bli registrerad. Ett flöde med Start -> E-postvalidering (för att bekräfta att e-postadressen är korrekt) -> Granska -> Skapa användare.

Gör så här:

1) Gå till fliken Arbetsflöde i Användarregistreringen.

2) Klicka på knappen Lägg till steg för att lägga till ett steg. Lägg till ett Granska steg.

Lägg till granskasteg

3) Flytta granska-steget ett snäpp (med hjälp av drag drop) så att det ligger efter E-postvalideringen.

4) Markera granska-steget och klicka på inställningen Ägare och ange den person som ska granska genom att klicka på länken Lägg till mottagare. Denna ägare avgör om användaren ska bli registrerad eller inte (tillhör den rätt kundgrupp?).

Lägg till ägare

5) Klicka OK. Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?