help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till inmatningsfält - kryssruta

Detta inmatningsfält med kryssruta används om du exempelvis vill bocka i att du godkänt ett villkor eller för att bli mottagare av ett nyhetsbrev.

Exempel kryssruta inmatningsfält

Denna funktion kräver att du har en licens för Selfservice där modulerna Användarprofil, Användarregistrering, Användarregistering, Glömt lösenord och Lösenordsbyte ingår.

Efter att du valt Kryssruta visas följande inställningar:

Kryssruta

Beskrivning

Det namn som visas på detta inmatningsfält under Användarinformation.

Katalogattribut

Här väljer du ett attribut i listan. Du kan bara använda de attribut som finns i schemahanteraren i Sitevision. Attributen skiljer sig mellan olika kataloger. Följande attribut följer schemat för InetOrgPerson som de flesta kataloger stödjer (eDirectory, OpenLDAP etc). Följande finns i denna modul som standard:

  • givenName (förnamn)
  • sn (efternamn)
  • mail (e-postadress)
  • title (titel)
  • mobile (mobil)
  • telephonenumber (telefon)
  • description (beskrivning)

Om du vill använda ett annat attribut som finns i InetOrgPerson så fyller du i attributnamnet själv. Sudda ut namnet som står i dropplistan och skriv i det attributnamn som ska användas.

Obligatorisk

Om kryssrutan ska vara obligatorisk så bockar du i denna ruta.

Ägarfält

Om du vill att även andra förutom administratörer ska kunna se fältet trots att det är ett administratörsfält så bockar du i denna ruta.

Administratörsfält

Denna kryssruta bockar du i om enbart administratörer ska kunna se och ändra detta fält.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?