help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

3.5 Use header elements to convey document structure.....

Översättning

Använd rubriknivåer (H1-H6) för att ange dokumentstrukturen och använd dem som specificerat.

Innebär

Exempelvis:

  • Varje sida ska börja med H1.
  • Använd H2 för att ange en undersektion till H1.
  • En H3 får inte komma före en H2, rubriknivåerna måste användas i korrekt ordning.
  • Efter H5 kan du dock använda vilken rubriknivå som helst.
  • Använd inte rubrikmarkeringar för att skapa typsnittseffekter.

Se till att rubrikerna är märkta med rubriknivåer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?