help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

11.2 Element x is depricated. Do not use depricated elements.

Undvik nedgraderade funktioner i W3C:s tekniker. Ett nedgraderat element eller attribut är ett som blivit gammalt eftersom nya element eller attribut har tillkommit. Listan över HTML-element och attribut i teknikdokumentet anger vilka element och attribut som har nedgraderat i HTML 4.0.

Exempelvis, i HTML, använd inte det nedgraderade FONT-elementet; använd formatmallar i stället. Använd inte:

 • applet
 • basefont
 • center
 • dir
 • font
 • isindex
 • menu
 • s
 • strike
 • u

Även

 • Align
 • ackground
 • Text
 • Vlink
 • Alink
 • Link
 • Bgcolor
 • Border or Hspace
 • Clear is depricted for element br
 • Start is depricted for element ol
 • Noshade or Size are depricted for element hr
 • Compact
 • Height or nowrap
 • Language is depricated for script element
 • Type

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?