help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

4.3 The primary language of a document should be identified.

Översättning

Ange det huvudsakliga språket i dokumentet.

Innebär

Sätt "lang"-attributet i HTML på det berörda HTML-elementet. I XML, använd "xml:lang".

Detta gör du genom att ange språk på sidan. Det ställer du in genom Egenskaper -> Allmänt -> Inställningar - > Språk.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?