help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

13.1 If two links refer to different targets but share the same link text, distinguish the links by using "title".

If two links refer to different targets ("x" differs from "x") but share the same link text , distinguish the links by specifying a different value for the "title" attribute of each a element. Currently both links have some title

Översättning

Om två länkar går till olika sidor men har samma länktext måste du använda title för att särskilja dem. Undvik att ha samma titel-text.

Innebär

Låt inte flera länkar på samma sida med samma formulering leda till olika sidor. Ett vanligt exempel på detta är "Läs mer"-länkar som upprepande gånger används i listor med nyhetspuffar på en och samma sida. Om du gör det måste du förtydliga varje länk med en title-text.

Undvik att ha flera länkar med olika formuleringar som leder till samma mål.

Så här gör du tydliga länkar:

  • Skriv det viktigaste i en länk först.
  • Undvik att inleda länkar med ”Läs mer om…”, ”Gå till…”. Då slipper läsaren onödig information. Alla länkar ”går” någonstans och är ofta en fördjupning.
  • Undvik länkar av typen ”Läs mer”.
  • Låt inte flera länkar på samma sida med samma formulering leda till olika sidor. Ett vanligt exempel på detta är ”Läs mer”-länkar som upprepande gånger används i listor med nyhetspuffar på en och samma sida. Om du gör det måste du förtydliga varje länk med en title-text.
  • Om sidan som länken går till har en tydlig rubrik som passar i sammanhanget, kan rubriktexten användas som länktext. Då blir det lättare för användaren att avgöra att hon hamnat rätt.
  • Undvik att ha flera länkar med olika formuleringar som leder till samma mål.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?