help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Olika typer av användare

I Sitevision finns det två typer av användare. I de flesta fall märker du ingen skillnad på de olika användarna, utan vilken användartyp (eller användartyper) som används på webbplatsen beror på omständigheter som inloggningsmetod och särskilda behov.

1. Användare med katalogkoppling

Den här användaren är ett objekt i en katalogtjänst som är direkt kopplad till Sitevision. Det betyder att SiteVision har läs- och skrivbehörighet i katalogtjänsten och tar del av uppdateringar om användares data.

2. Användare utan katalogkoppling

Den här användaren lagras i Sitevisions databas och kan skapas på tre olika vis:

  1. Den kan skapas genom att du använder dig av federerad inloggning (SAML). Sitevision har då inte direktkontakt med katalogtjänsten och saknar läs- och skrivbehörighet. En idp utgör mellanlager, hanterar inloggningen och skickar en SAML-biljett till Sitevision. Den data som idp:n är konfigurerad att skicka med i biljetten utgör grunden för vilken data som sparas (och uppdateras) för användaren i Sitevision.
  2. Den kan skapas under Webbplatsinställningar -> panelen Användare, där den också tilldelas ett lösenord för att kunna logga in på webbplatsen genom en vanlig inloggningsmodul. Den här metoden används ofta för att lägga till en tillfällig användare, som inte finns med i katalogtjänsten, men som ska kunna logga in och arbeta på webbplatsen.
  3. Den kan skapas genom användning av Sitevisions REST-API. Den här metoden används i första hand om du vill lägga till flera användare på en gång, exempelvis om du vill förbereda en webbplats med flera användare från en egen katalogtjänst.

Vilken typ av användare du ska använda beror på den egna organisationen och dess IT- struktur.

Tekniskt information för utvecklare

För dig som arbetar med egen utveckling med hjälp av Sitevisions Publika_API kan det vara bra att känna till att användartyperna hanteras på lite olika vis och med olika Utils.

De två typerna av användare i Sitevision är sv:user (användare med katalogkoppling) och sv:simpleUser (användare utan katalogkoppling). Du kan läsa mer om de båda nodtyperna på Sitevisions utvecklarwebb https://developer.sitevision.se/nodetypes.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?