help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ändra lösenord

Ändra lösenord

Här kan du ändra lösenord på en användare. Du måste fylla i det gamla lösenordet för att byta lösenord. Systemanvändaren kan dock byta lösenord utan att ange gammalt lösenord (om en användare glömt bort sitt lösenord).

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Ändra lösenord" och "Hantera behörigheter".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?